beste aydin & noah punkt / maibeste aydin & noah punkt / mai

beste aydin – concept, field recordings, synth, composition (#4, #5, #6)
noah punkt – concept, field recordings, bass, composition (#1, #2, #3)

recorded, mixed and mastered by beste aydin and noah punkt

artwork by julia sophie kunde

www.besteaydin.com
www.noahpunkt.net


direct link to bandcamp

Advertisements